Jouw kmo privacy-en security-proof
met onze in-company GDPR-opleidingen.


Op 25 mei 2018 treedt de GDPR in werking. Deze nieuwe Europese privacy wetgeving geldt voor elke onderneming, van grote multinational tot kleine eenmanszaak, die in aanraking komt met gevoelige informatie. De impact op je IT-infrastructuur en de bedrijfsprocessen in jouw onderneming zijn enorm. Zo verandert er heel wat op vlak van cloud computing & back-ups, kmo-websites, het melden van datalekken en het verzamelen van persoonsgegevens. Na 25 mei 2018 loop je bovendien het risico op monsterboetes als je niet GDPR compliant bent. Je zorgt er dus best voor dat je kmo volledig GDPR compliant is.


Vraag nu je GDPR-opleiding aan

Jouw kmo GDPR-ready, dat is ons doel!

Het motto van de Datalink Academy? Dat is “kennis is macht maar kennis delen is kracht!”
We zijn dan ook van mening dat jouw team opleiden dé optimale voorbereiding is op de GDPR want
wie kent jouw bedrijf beter dan je eigen werknemers? Je kiest voor één van onze opleidingen omdat je belang hecht aan:

Veiligheid

Het is je plicht om persoonsgegevens veilig op te slaan en te beveiligen via gepaste technische en organisatorische maatregelen. Indien er toch een datalek plaatsvindt (bijvoorbeeld via een gestolen laptop of smartphone, virus of hacking) ben je verplicht om dit datalek te melden. Afhankelijk van de ernst moet dat in je logboek, aan de gegevensbeschermingsautoriteit en/of aan de betrokkenen. Voorzie nu al een Data Disaster Plan waarin staat beschreven welke procedure je zal toepassen wanneer het fout loopt met je gegevensbescherming.

Transparantie

Het is de plicht van je bedrijf om personen duidelijk te informeren over welke gegevens er verzameld en verwerkt worden, en waarvoor je ze gebruikt. Dit alles moet op een begrijpelijke, transparante manier gebeuren. Betrokkenen hebben bovendien inzagerecht waarbij er een verzoek kan ingediend worden om opgeslagen persoonsgegevens te bekijken en te wijzigen. Personen hebben hiernaast ook het recht op hun persoonsgegevens te laten wissen, ook indien hun data gedeeld is met derde partijen.

Verantwoordelijkheid

Het is noodzakelijk dat je kan verantwoorden voor welk vooropgesteld doel je de verwerkte persoonsgegevens nodig hebt, anders mag je ze niet langer bijhouden (purpose limitation). Ook is het belangrijk dat er een rechtsgrond of actieve toestemming is toegekend aan de verwerkingsactiviteit. Je moet steeds kunnen verantwoorden welke maatregelen je hebt genomen en waarom.

Ons aanbod aan GDPR-opleidingen


In-company GDPR Workshops

We brengen de gegevensverwerkingsactiviteiten van je kmo in kaart, en lichten ze grondig door. Vervolgens brengen we ze onder in het wettelijk verplichte dataregister en leer je vanuit de praktijk hoe je in de toekomst zelf het dataverwerkingsregister kan onderhouden.

We maken heel graag een voorstel voor je op maat. Je investering is immers afhankelijk van de grootte van je bedrijf en de gevoeligheid van de gegevens die je verwerkt.
  • Goed nieuws! Deze dienst kan tot 40% gesubsidieerd worden via de kmo-portefeuille.

GDPR Bedrijfstrajecten

Naast de GDPR Workshop gaan we ook in de praktijk aan de slag met Audits en Implementaties. Afsluiten doen we met een in-company sensibiliseringstraining voor het volledige team zodat alle medewerkers een kritische blik op privacy en gegevensbescherming verkrijgen.

We maken heel graag een voorstel voor je op maat. Je investering is immers afhankelijk van de grootte van je bedrijf en de gevoeligheid van de gegevens die je verwerkt.
  • De onderdelen 'GDPR Workshop' en 'GDPR Sensibilisering' uit het traject kunnen tot 40% gesubsidieerd worden via de kmo-portefeuille.

GDPR Sensibilisering

Via een in-company opleiding introduceren we de basisprincipes van de GDPR aan jouw team. Met behulp van praktijkcases wordt er aangegeven hoe je op een veilige manier kan omgaan met persoonsgegevens. Inclusief Powerpoint handouts & een kennisquiz om mee af te sluiten.

Vanaf €960 (of €576 bij KMOP*)
Investering excl. btw - Deze workshop kan gepersonaliseerd worden met eigen cases en procedures. Ideaal na het uitvoeren van een volledig traject.
  • Goed nieuws! *Deze dienst kan tot 40% gesubsidieerd worden via de kmo-portefeuille.

Datalink, dé GDPR-expert uit Limburg

Bij Datalink begrijpen we goed dat iedere onderneming haar eigen specialiteiten heeft. IT, cloud en web services behoren tot de onze. We staan andere kmo’s heel graag bij in hun voorbereiding om GDPR compliant te worden door te ondersteunen op vlak van interne sensibilisering (opleiding en workshops), met privacy audits en privacy-advies. Onze DPO’s en GDPR-experts zitten graag met jouw team samen om de nodige verwerkingen in kaart te brengen, procedures en dataregisters op te stellen. Zo kan jij je concentreren op je core business en proactief boetes en sancties vermijden.

Wist je dat we bij Datalink geregistreerd zijn als officiële dienstverlener voor de kmo-portfeuille? Dit is een subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid die een tussenkomst voorziet in opleiding en strategisch advies. Wens je onze privacy adviseurs in te schakelen, dan kunnen opleidingen en adviezen voor 40% gesubsidieerd worden. Zo geniet je alvast van een extra duwtje in de rug om jouw onderneming klaar te stomen tegen mei 2018!

Chat met onze DPO over ons aanbod