Jouw KMO in regel met de GDPR!

 • Wat houdt de nieuwe privacywetgeving in voor mij als Europees bedrijf?
 • Welke stappen moet ik ondernemen om mijn bedrijf in regel te stellen met de GDPR?
 • Hoe kan ik op een veilige manier omgaan met persoonsgegevens?

Zit je ook met deze vragen en weet je niet waar te beginnen om je onderneming in regel te stellen met de GDPR, de Europese privacywetgeving? Dan is onze GDPR Workshop de ideale opleiding voor jou!

Voor wie?

Deze workshop is bedoeld voor zelfstandigen, kleine en middelgrote ondernemingen die vragen hebben over de GDPR of die een helpende hand kunnen gebruiken om een overzicht te bekomen over welke topics ze precies in regel moeten stellen. Deze workshop is vooral nuttig voor de zaakvoerder of de administratieve verantwoordelijke die een klare kijk heeft op de interne werking van de onderneming. Hiernaast kan de workshop ook aan kleine teams gegeven worden.

Wat houd de GDPR workshop van Datalink in?

Via een praktische opleiding worden de basisprincipes van de GDPR toegelicht, alsook de belangrijkste verplichtingen die jouw bedrijf moet naleven, en de rechten waarop betrokkenen zich kunnen beroepen. De theorie achter de GDPR wordt op een toegankelijke manier aan jou en/of je team uitgelegd. In het praktijkgedeelte van de workshop leren we het wettelijk verplichte dataregister in te vullen.

Welke inhoud behandelt de trainer tijdens de workshop?

 • Via een presentatie wordt de theorie over de wetgeving beknopt toegelicht:
  • De kernbegrippen van de GDPR
  • De zes rechtsgronden voor verwerking
  • De verschillende rechten van de betrokkenen
  • De plichten van de verantwoordelijke
 • Via concrete voorbeelden uit je eigen business worden praktijkvragen behandeld.
 • Er wordt uitgelegd hoe het wettelijk verplichte verwerkingsregister ingevuld dient te worden.

Wat weet je na de GDPR Workshop?

 • Je weet wat de GDPR inhoudt en wat de wetgeving exact betekent voor jouw kmo.
 • Je weet hoe je het dataregister invult en up-to-date houdt in de toekomst.
 • Je weet wanneer technische maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens belangrijk zijn.
 • Je weet welke overeenkomsten met betrokkenen en verwerkers er aanwezig moeten zijn.