Wat is de subsidiemaatregel kmo-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een bedrijfssubsidie van de Vlaamse overheid waarmee je als kmo financiële steun kan verkrijgen voor de aankoop van adviezen en opleidingen. Kleine ondernemingen (tot 50 werknemers) kunnen maximaal 10.000 euro financiële steun verkrijgen op jaarbasis en middelgrote ondernemingen (tot 250 werknemers) kunnen tot 15.000 euro subsidie bekomen. Het steunpercentage waar jouw kmo recht op heeft, ontdek je in de rubriek ‘kmo-portefeuille’ op de website van het Vlaio.

Datalink is succesvol geaudit & geregistreerd dienstverlener

Om van de subsidiemaatregel gebruik te kunnen maken, werk je voor de opleiding of het adviestraject samen met een geregistreerde dienstverlener. Datalink voldoet aan de KMOP-norm, een uitgebreide reeks voorwaarden op gebied van kennis, ervaring, integriteit, activiteit en klanttevredenheid. Hiervoor worden we periodiek geaudit door een onafhankelijk extern auditkantoor. Zij controleren de kwaliteit van onze opleidingen en adviezen en zij checken of onze dienstverlening aan alle subsidievereisten voldoet.

Welke diensten van Datalink kunnen gesubsidieerd worden?

Via de pijler ‘Opleiding’ ondersteunen we ondernemingen door het gebruik van tools uit de digitale wereld aan te leren. Ons doel is ervoor te zorgen dat de mogelijkheden van de digitale wereld ook intern in de organisatie optimaal kunnen ingezet worden. Ons registratienummer voor het geven van subsidieerbare opleidingen is DV.O223815.

Je kan bij Datalink o.a. terecht voor de volgende opleidingen:

  • GDPR Workshops
  • SEO copywriting

Via de pijler ‘Advies’ geven we ondernemingen inzicht in hun huidige digitale structuur, stellen we concrete groeimogelijkheden voor en maken we een implementatieplan op. Het advies is erop gericht de organisatie digitaal te versterken zodat er efficiënt en slim kan gewerkt worden. Het registratienummer van Datalink voor de pijler ‘Advies’ is DV.A223814.

Je kan bij Datalink o.a. terecht voor de volgende adviezen:

  • IT Audit en strategisch digitaliseringsadvies
  • Conceptplannen voor websites en webapplicaties

Welke procedure moet je volgen om de subsidie aan te vragen?

1

Je ondertekent de adviesovereenkomst van Datalink of je schrijft je in voor een opleiding.

Ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding of de adviesverlening.

3

Je stort je eigen bijdrage op de kmo-portefeuille rekening van de financiële partner Sodexo.

Ten laatste 30 kalenderdagen na je online aanvraag moet je bijdrage op de kmo-portefeuille rekening staan. Hou er rekening mee dat jouw bank enkele dagen verwerkingstijd nodig heeft.

Agentschap Innoveren & Ondernemen stort het subsidiegedeelte eveneens op deze kmo-portefeuillerekening.

4

Jij of je team volgt de opleiding of volgt het adviestraject.

5

Je ontvangt de factuur van Datalink en betaalt hem online door een laatste keer in te loggen op de website van de kmo-portefeuille. Het btw-bedrag van de factuur, maak je rechtstreeks aan Datalink over.

Heb je een vraag over de kmo-portefeuille?

Dan mag je gerust contact opnemen met onze Office Manager.
Zij begeleidt je graag tijdens het gehele subsidieproces wanneer je beslist om met Datalink samen te werken.

Direct chatten