Privacybeleid, cookiebeleid en disclaimer

Deze website is eigendom van IT Designs BVBA (Datalink).
Onze maatschappelijke zetel is gelegen te Nieuwstraat 72 – 3590 Diepenbeek.

Ons telefoonnummer is 011 960 870 en je kan ons per e-mail bereiken door een bericht te sturen op onze contactpagina. Ons ondernemingsnummer is BE 0806.138.492 met RPR Hasselt. Door de toegang tot en het gebruik van onze website verklaar je je akkoord met onderstaande voorwaarden.

Privacy

Datalink vindt jouw privacy heel belangrijk. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat je als gebruiker om persoonsgegevens gevraagd wordt. Deze bevatten informatie over een identificeerbare persoon zoals een naam, e-mailadres of contactgegevens. Datalink verwerkt deze gegevens in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor deze specifieke doeleinden : klantenbeheer, verwerking van bestellingen, versturen van nieuwsbrieven en andere online marketingdoeleinden. De ingezamelde gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden, met uitzondering van eventuele partners.

Je kan je steeds kosteloos en op verzoek verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens voor direct marketing. Ook beschik je over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens. Dat kan door een ondertekend verzoek, samen met een kopie van de identiteitskaart, te overhandigen op de maatschappelijke zetel van Datalink, of per post te versturen naar IT Designs BVBA, Nieuwstraat 72, 3590 Diepenbeek.

Datalink kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard zoals onder andere browser-type, IP-adres, besturingsprogramma, de domeinnaam van de website langs waar je tot de website bent toegekomen, of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het mogelijk om de website permanent te optimaliseren voor toekomstige bezoekers.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens je bezoek aan deze website kunnen er cookies oftewel kleine tekstbestanden op de harde schijf van je computer of mobiele apparaat geplaatst worden. Zij kunnen gebruikt worden om gebruikersvoorkeuren en bezoekersinformatie op te slaan en de website optimaal te laten functioneren. Ook kunnen zij gebruikt worden om trends in het gebruik van de website te volgen. Zij kunnen niet gebruikt worden om jou als persoon te identificeren.

Deze cookies kunnen ook afkomstig zijn van derden. Dit kunnen bijvoorbeeld marketing-, of advertentieplug-ins zijn waaronder cookies van Facebook en cookies van Google Analytics.

Je kan je internetbrowser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt bij de installatie van een cookie of dat de cookies na het surfen op de website weer van de harde schijf verdwijnen. Dat kan in de instellingen van je browser (via de help-functie). Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat bepaalde grafische elementen niet correct worden weergegeven of dat bepaalde applicaties niet zullen functioneren zonder het accepteren van cookies.

Cookies via Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om deze website te helpen analyseren m.b.t. het gebruik ervan. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd, wordt overgebracht naar en door Google. Ze kan worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Intellectuele eigendomsrechten

Datalink behoudt uitdrukkelijk het auteursrecht op haar websites. De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, lay-outs, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, video’s e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan IT Designs BVBA of rechthoudende derden.

Disclaimer

De informatie op deze website is van algemene aard en heeft een louter informatief karakter. Ze mag niet beschouwd worden als een persoonlijk, professioneel, financieel of juridisch advies. Datalink streeft ernaar deze informatie zo juist en volledig mogelijk weer te geven en tijdig bij te werken. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Deze zal Datalink steeds zo snel mogelijk rechtzetten. Datalink kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien er onjuistheden worden vastgesteld, is het mogelijk om de beheerder van de website hierover te contacteren. De inhoud van deze website (inclusief links) kan op ieder ogenblik worden aangepast, gewijzigd of aangevuld worden zonder enige voorafgaande kennisgeving of mededeling. Datalink streeft ernaar technische onderbrekeningen of storingen zo veel mogelijk te voorkomen, maar geeft geen garanties voor de onjuiste werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website. Datalink kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Dit is inclusief schade : door het klikken op links of hyperlinks, door verliezen, door werkonderbrekingen, door beschadigingen van programma’s of andere gegevens op het computersysteem of apparaat, op programmatuur of andere gebruikerseigendommen. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Datalink verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.